Psychoonkologia opiera się na założeniu ścisłego związku pomiędzy psychiką, a stanem fizycznym organizmu. Badania pokazują, że pozostawanie przez dłuższy czas w silnym stresie ma znaczenie dla procesu leczenia i radzenia sobie z chorobą. Dlatego tak ważne jest niwelowanie skutków stresu, przywrócenie równowagi psychicznej i uaktywnienie zasobów wewnętrznych u osób zmagających się z chorobą nowotworową. Odgrywa to szczególna rolę podczas procesu zdrowienia.

Zadaniem psychoonkologa, jest towarzyszenie i wspieranie osób chorujących nowotworowo oraz ich bliskich w trakcie całej drogi przez chorobę. Wsparcie może oznaczać pomoc w odnalezieniu się w sytuacji choroby, w pracy nad zmniejszeniem negatywnych konsekwencji choroby nowotworowej w kontekście psychiki pacjenta, czy budowaniu całego systemu wsparcia, zarówno wewnętrznego – poczucie wartości, optymizm, kreatywność, poczucie humoru – jak i zewnętrznego – rodzina, bliscy, przyjaciele, współpracownicy. Może również oznaczać edukację dotyczącą konkretnych technik zmiany postaw i myśli, sposobów redukcji stresu oraz poprawy samopoczucia, takich jak: wizualizacje, relaksacja lub nauka oddychania.

 

 Do kogo kierowana jest pomoc psychoonkologiczna?

 • do pacjentów chorych onkologicznie i członków ich rodzin na wszystkich etapach leczenia(diagnoza, leczenie przyczynowe, chemio/radioterapia, rekonwalescencja, nawrót, leczenie objawowe, paliatywne)
 • do osób wyleczonych i zdrowych będących w grupie realnego ryzyka zachorowania
  chcących dbać o swoje dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne
 • dla osób przeżywających stratę bliskiej osoby (żałoba)

 

W czym może pomóc psychoonkolog?

 • w łagodzeniu skutków kryzysu związanego z diagnozą
 • w adaptacji do nowej sytuacji
 • w zmniejszeniu stresu pojawiającego się na różnych etapach leczenia
 • w oswojeniu lęku przed nieznanym
 • w wyrażeniu trudnych emocji: złości, gniewu, żalu
 • w lepszym radzeniu sobie z chorobą
 • w poprawieniu wzajemnej komunikacji między członkami rodziny, a także w relacji pacjent – lekarz
 • w budowaniu nadziei i poczucia bezpieczeństwa
 • w poprawie jakości życia chorego i jego bliskich
 • w umiejętnym udzielaniu wsparcia i trosce o siebie


Nasz zespół


MAŁGORZATA DĘBSKA • Psychoterapeuta
 • Psycholog
Beata Wiatrowska

BEATA WIATROWSKA • Psychoterapeuta
 • Psychoonkolog

PAWEŁ KASPRZAK • Psychoterapeuta
 • Specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia