Pacjenci często pytają nas, jak radzić sobie ze stresem? Jak go leczyć? Odpowiadając na to pytanie warto sięgnąć do korzeni, aby przyjrzeć się definicji stresu.

Stres jest zjawiskiem bardzo powszechnym. Towarzyszy nam od urodzenia aż do śmierci. Na ogół przez większość z nas jest kojarzony z czymś złym, niepożądanym. Dotyczy ludzi w różnym wieku i w różnorodnych sytuacjach życiowych. Nie jesteśmy w stanie pozbyć się go całkowicie, ani myśleć o nim pozytywnie pomimo, że w niektórych sytuacjach jest bardzo potrzebny. Bardzo często mówi się, że stres jest znakiem naszych czasów. Rozwój cywilizacji i ciągły pośpiech przyczyniają się do stawiania sobie coraz to większych wymagań. Konsekwencją tego zjawiska jest stan napięcia, który może równie dobrze siać spustoszenie w naszym organizmie, jak i prowadzić do konstruktywnej mobilizacji. Stres jest zjawiskiem, któremu podlegamy niemal nieustannie.

Dlatego też coraz więcej osób przychodzi do gabinetów psychologicznych, szukając pomocy u psychologa, psychoterapeuty, by wybrnąć z codziennego stresującego pędu.

Stres wpływa na efektywność naszych działań i zachowań. Stres może być motorem do życia, ale jest też odpowiedzialny za paraliż i dezintegrację funkcji życiowych. Biorąc pod uwagę skrajne rezultaty działania stresu na człowieka możemy wyróżnić stres pozytywny 
i negatywny.

    Także Selye w swojej koncepcji stresu zastosował podział: 

  • Eustres – stres pozytywny
  • Dystres – stres negatywny

W sensie pobudzenia fizjologicznego eustres i dystres nie różnią się od siebie tzn. charakteryzują się tymi samymi symptomami np.: pocenie się, przyspieszona praca serca. 

W sensie psychologicznym pojawia się jednak zasadnicza różnica. Dystres kojarzy się:

  • z paraliżem,
  • dezintegracją,
  • nieprzyjemnym napięciem,
  • natomiast eustres rozumiany jest jako czynnik motywujący do działania, pomimo nieprzyjemnych odczuć.

W mowie potocznej ten wyodrębniony podział nie przyjął się. Wiąże się to przede wszystkim z edukacją na temat stresu, w której skupiamy się głównie na redukcji objawów dystresu oraz z powszechnym przekonaniem, że stres jest zjawiskiem negatywnym. Zazwyczaj o eustresie ludzie mówią posługując się terminem motywacji lub mobilizacji, które nie są kojarzone ze stresem. 

Tak jak już zauważyliśmy stres kojarzy się zazwyczaj z negatywnymi i przykrymi konsekwencjami. Bardzo rzadko można spotkać opinie, że jest on potrzebny i wspomaga realizację różnych celów życiowych. Warto pamiętać, że potoczna definicja stresu opisuje zjawisko dystresu. Natomiast eustres to zjawisko pozytywne. Stres pozytywny jest pomocny w stymulowaniu do działania. Dzięki eustresowi człowiek podejmuje wyzwania i osiąga zakładane rezultaty. Stres pozytywny odpowiada za wprowadzanie organizmu w stan mobilizacji do pokonywania trudności, stawianych wymagań oraz do osiągania wytyczonego celu. W sytuacji, kiedy bodziec wywołujący stres działa z umiarkowaną siłą i przez krótki czas, powstające emocje są siłą napędową do działania. Bez tych emocji człowiek nie jest w stanie zmotywować się do zmagania się z trudnościami. O tym, że stres jest konstruktywny i potrzebny mówi Selye w kontekście eustresu: „całkowita wolność od stresu to śmierć”. 

Co można zrobić, by przez większość swojego życia znajdować się pod wpływem pozytywnego i motywującego eustresu? Jak nie oddawać się złym emocjom i frustracji?

Warto uświadomić sobie, że większość problemów pojawiających się w naszym życiu jest składową wielu czynników, z których dużą część możemy sobie uświadomić. Otaczanie się przyjaźnie nastawionymi ludźmi, pogodzenie się z brakiem absolutnej doskonałości oraz uświadomienie własnych zasobów to klucz do sukcesu w radzeniu sobie ze stresem. Każdy z nas powinien poświęcić swoją uwagę przyjemnych stronom życia, skoncentrować się na tych działaniach, które polepszają naszą sytuację, zwracać uwagę i stale przypominać sobie o swoich sukcesach, zwycięstwach, a z trudnymi bolączkami rozprawiać się jak najszybciej.

A jak Ty radzisz sobie ze stresem? Jak dbasz o siebie i dobre samopoczucie? 

Jeżeli czujesz, że nie potrafisz sobie poradzić ze stresem, to może to oznaczać że potrzebujesz pomocy kogoś, kto pomoże Ci przejść przez ten proces, może być to albo psycholog, psychoterapeuta, albo przyjaciel, albo ktoś bliski. Spróbuj, każdy z nas ma naturalną zdolność – zdolność do zmiany!