Rodzina jest niezmiernie ważna dla każdego z człowieka. To, co się w niej wydarza, znacząco wpływa na wszystkich jej członków. W każdej rodzinie pojawiają się trudności i nieporozumienia. Niestety wiele osób wychodzi z założenia, że problemy domowe powinny być rozwiązywane we własnym zakresie. Może to być przyczyną pojawienia się wielu trudnych, a niekiedy dramatycznych sytuacji. Praca z rodzinnym systemem ma na celu pomoc w rozwiązywaniu trudności oraz podniesienie jakości życia. Zwykle też podnosi świadomość i daje umiejętności do lepszego poruszania się w skomplikowanych relacjach i zależnościach pomiędzy bliskimi.

Na spotkaniach rodzinnych każda osoba ma szanse opowiedzieć historię ze swojej perspektywy, zostać wysłuchaną i wspólnie rozwiązać problem. Przestrzeń dla każdego to cenny doświadczenie, zazwyczaj już ono samo przynosi ulgę i zmienia atmosferę pomiędzy bliskimi. Oczywiście, bardzo istotna jest specjalistyczna pomoc terapeuty, którzy dysponują wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, aby pomóc w znalezieniu rozwiązań, które danej rodzinie są potrzebne.

    Wskazania do terapii rodzin:

  • konflikty
  • brak komunikacji lub trudności w komunikacji
  • trudności wychowawcze
  • przeżywane trudności relacyjne związane z nagłą lub przewlekłą chorobą w rodzinie
  • niepełnosprawność rodzica lub dziecka
  • żałoba po śmierci jednego z członków rodziny.