Czym jest psychoterapia?

Jest to metoda leczenia i wspomagania rozwoju, w której to za pomocą różnych technik leczących i narzędzi psychologicznych oddziaływuje się na psychikę człowieka. Podstawową w procesie terapii jest kontakt klienta z terapeutą, oparty na obustronnej komunikacji. Kontakt ten najczęściej osadzony jest w pewnych ramach terapeutycznych, określonych przez daną metodę terapeutyczną. Zadaniem specjalisty nie jest określenie, co i jak osoba powinna zmienić, lecz pomoc w odkryciu, jakie są jej własne ścieżki i decyzje. Dlatego psychoterapia to nie tylko kontakt z klientem i skupienie się na rozmowie, ale skoncentrowanie się również na pojawiających się trudnych uczuciach, snach, problemach w relacjach z innymi, czy dolegliwościach fizycznych.

Wszystko to odbywa się w procesie psychoterapii. W procesie terapeutycznym terapeuta używa określonych metod, umiejętności, a także wiedzy, mających na celu wspomagać i wspierać zmianę psychiczną, której potrzebuje klient. Poprzez zmianę psychiczną można rozumieć leczenie konkretnych, zdiagnozowanych zaburzeń takich, jak zaburzeń nerwicowych, depresyjnych, zaburzeń lękowych, czy też zaburzeń osobowości. Często proces ten wspiera farmakoterapię. Ponadto zmiana ta może oznaczać rozwój osobisty, poszerzanie wglądu w siebie, jak również zwiększenie kompetencji emocjonalnych, zrozumienie siebie oraz zmiany mechanizmów psychologicznych odpowiadających za pojawienie się różnych problemów natury psychicznej.

Z jakimi problemami można się zgłaszać na terapię?

Psychoterapia jest dla osób, które:

 • odczuwają brak satysfakcji ze swojego życia,
 • znajdują się w sytuacji kryzysowej,
 • cierpią z powodu obniżonego nastroju, lęku o różnym natężeniu i charakterze, złego samopoczucia,
 • odczuwają cierpienie i bezradność,
 • odczuwają bezradność i wewnętrzną pustkę,
 • mają trudności w relacjach z innymi,
 • mają problemy ze snem,
 • nie potrafią radzić sobie ze stresem,
 • mają kłopoty w związkach,
 • mają dolegliwości somatyczne, które nie mają podstaw fizjologicznych,
 • czują się wypalone zawodowo.


Jak przebiega sesja?

Sesja terapeutyczna to dialog terapeuty z klientem w atmosferze bezpieczeństwa, zrozumienia, stwarzając warunki do przyjrzenia się trudnością oraz zmierzenia się z zaistniałymi problemami, opisania konfliktów i próbie podzielenia się swoim cierpieniem. Podczas sesji terapeutycznej powstaje możliwość ujawnienia swoich myśli, przeżyć, emocji, jak również sytuacji z przeszłości i teraźniejszości, często mających wpływ na funkcjonowanie klienta. Podczas psychoterapii klient na nowo przeżywa i przepracowuje ważne doświadczenia. Towarzyszy jemu w tym specjalista, który podąża obok niego podczas całego procesu terapii. Dzięki żywej relacji i szczerej rozmowie psychoterapeuta stwarza warunki do kontaktu z własnymi myślami i uczuciami, co ma na celu pogłębienie samoświadomości, samopoznania i samoakceptacji.