Pomoc psychologiczna to działalność prospołeczna ukierunkowana na dobro ludzkie w nagłych sytuacjach życiowych
poprzez wspieranie, podtrzymywanie emocjonalne, budowanie bezpieczeństwa oraz udzielanie rad dotyczących
zaistniałego problemu.

Jest to swojego rodzaju edukacja oraz pokazanie, w jaki sposób i co można zrobić, by osiągnąć zadowolenie z życia oraz,
jak radzić sobie z odpowiedzialność i konsekwencjami naszych wyborów.

Pomoc psychologiczna sprowadza się do udzielania dobrych rad, poświęcania swojej uwagi i czasu przez terapeutę,
czego efektem będzie sprawne rozwiązanie kryzysu, bądź oswojenie się z sytuacją, której zmienić nie można.
Podczas sesji terapeutycznej psycholog bazuje na zasobach człowieka, wspierając jego możliwości rozwojowe i
kompetencyjne tymczasowo osłabione przez życiowy problem, co wiąże się z doświadczeniem poczucia ulgi na jakiś
czas.

Terapeuta udzielający pomocy psychologicznej stara się, aby osoby nią objęte poczuły się zrozumiane i zaopiekowane.
Stwarzając atmosferę komfortu dodaje im odwagi, a swoją postawą pobudza ekspresję energii psychicznej do pokonania
życiowych barier. Jest to szczególnie ważne u osób, które źle tolerują frustrację, słabsi są w kompetencjach społecznych,
mają problemy w prawidłowej ocenie rzeczywistości lub przeżywają bardzo poważny kryzys.

Do kogo skierowana jest pomoc psychologiczna?

Pomoc psychologa skierowana jest do osób szukających szybkiej pomocy w konkretnych problemach życiowych.
Najczęściej ogranicza się do jednego, bądź kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i
wskazanie metody poradzenia sobie z nim. Zapraszamy do kontaktu z Centrum Psychologii Zdrowia w Poznaniu.


Nasz zespół


MAŁGORZATA DĘBSKA  • Psychoterapeuta
  • Psycholog
Beata Wiatrowska

BEATA WIATROWSKA  • Psychoterapeuta
  • Psychoonkolog

PAWEŁ KASPRZAK  • Psychoterapeuta
  • Specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia