MAŁGORZATA DĘBSKA

Psycholog, Psychoterapeuta

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Specjalizuje się w psychologicznym wsparciu dzieci
i młodzieży chorych onkologicznie. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalnością psycholog kliniczny. Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Obecnie szkoli się w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ponadto jest w trakcie szkolenia w obszarze komunikacji klinicznej w Teaching Committee of European Association for Communication in Healthcare oraz Centrum Komunikacji Klinicznej. Doświadczenie zawodowe zdobyła odbywając staże na oddziale Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy, jak również w Centrum Medycyny Paliatywnej.

Obecnie pracuje, jako psycholog w Szpitalu św. Wojciecha w Poznaniu. Trener kompetencji społecznych i warsztatów samorozwoju. Prowadzi wykłady, warsztaty i szkolenia dla różnych grup zawodowych, osób w kryzysie, wykluczonych społecznie, jak również trudnej młodzieży.

Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej oraz grupowej. Zajmuje się trudnościami w relacjach osobistych i zawodowych, rozwijaniem umiejętności niezbędnych w radzeniu sobie z problemami, poszerzaniem możliwości pełniejszego rozumienia siebie i swoich potrzeb, pomocą w wyznaczaniu życiowych celów i wsparciem w ich realizowaniu. W swojej pracy korzysta z podejścia integracyjnego, które łączy w sobie różne podejścia i metody psychoterapeutyczne. Swoją pracę poddaje superwizji.

Oferuje pomoc w następujących obszarach:

 • wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży chorych onkologicznie
 • zaburzenia depresyjne
 • trudności w nawiązywaniu relacji z innymi
 • kryzys partnerski
 • niska samoocena
 • brak akceptacji swojego życia
 • problemy dotyczące życia zawodowego
 • kryzys emocjonalny
 • problemy rodzinne
 • obniżony nastrój, zmęczenie życiem
 • zaburzenia zachowania i emocji
Beata Wiatrowska

BEATA WIATROWSKA

Psychoonkolog, Psychoterapeuta

Certyfikowany psychoonkolog, superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, certyfikowany terapeuta Programu Simontona (Simonton Cancer Center). Obecnie szkoli się w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Odbyła staż w Onkologicznej Poradni Genetycznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Ukończyła wiele kwalifikowanych krajowych konferencji, szkoleń i warsztatów. Ponadto jest w trakcie szkolenia w obszarze komunikacji klinicznej w Teaching Committee of European Association for Communication in Healthcare oraz Centrum Komunikacji Klinicznej.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentami z chorobą nowotworową i ich rodzinami. Obecnie pracuje w Centrum Medycyny Paliatywnej oraz Dziennym Oddziale Rehabilitacji przy Poradni Onkologicznej „Onko – Med” w Koninie. Jest wykładowcą psychoonkologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Prowadzi wykłady, liczne warsztaty i szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek, psychologów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej oraz grupowej. Pracuje z osobami znajdującymi się w kryzysie, mierzącymi się z przeżytą traumą, cierpiącymi z powodu lęku, czy też obniżonego nastroju. Zajmuje się także pomocą osobom zmagającym się z chorobą nowotworową oraz ich rodzinom. Swoją pomoc oferuje na każdym etapie choroby. W swojej pracy korzysta
z podejścia integracyjnego, które łącze w sobie różne podejścia i metody psychoterapeutyczne. Swoją pracę poddaje superwizji.

Oferuje pomoc w zakresie:

 • praca w kryzysie emocjonalnym
 • konsultacje, wsparcie, terapia dla osób z chorobą nowotworową i ich bliskich
 • konsultacje, wsparcie dla osób i rodzin z predyspozycjami do dziedziczenia
 • superwizje indywidualne i grupowe z zakresu psychoonkologii
 • zaburzeń osobowości
 • lęków, nerwic i depresji
 • problemów rodzinnych
 • trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych